ACTA: какво реши днес правителството

Правителството днес е гледало точка (40)  за АСТА в дневния си ред.

Решението  е: отказва да даде съгласие България да се включи в производството по постановяване на  становище пред Съда на ЕС  по делото, образувано от ЕК,  за съвместимост  на АСТА с Договорите, в частност с Хартата.

Така преценило – така решило, няма да се дава становище пред Съда за съответствие на АСТА с Хартата. Макар че защо не.

Но постингът е за друго: под какво заглавие излиза на сайта  на МС информацията, че България няма да пише становище:

България окончателно се отказва от АСТА

Как например? България можеше да изложи  пред Съда аргументи за несъответствие на АСТА с Договорите – така че днешното решение няма общо с друго, освен с факта, че са решили да не представят каквото и да е становище.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s