Колективно управление на права в ЕС

Европейската комисия обмисля мерки за колективно управление на права в ЕС.

Комисар Барние: Нуждаем се от единен цифров пазар  в интерес на творците, потребителите и доставчиците на услуги.   По-ефективни организации за колективно управление на права са от полза за  този процес.

Комисията предлага изготвяне на директива и слага начало на оценка на въздействието и обществена консултация.

Проектът на директива

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s