Съд на ЕС: реклама на казина

Днес стана известно решение по делото   C-176/11 HIT и HIT LARIX v Bundesminister für Finanzen.

В Австрия рекламирането на казина, разположени в чужбина, изисква предварително разрешение. То се дава само ако  законовата защита на участниците в игрите, предвидена в другата държава,  най-малкото съответства  на австрийската законова защита. В частност в Австрия достъп до казината имат само пълнолетните лица, ръководството на казиното трябва да наблюдава поведението на участниците в игрите за да определи дали честотата и интензитетът на участието им в играта са заплаха за жизнения им минимум и клиентите на казината могат да предявят   граждански иск срещу ръководството, което не изпълни задълженията си.
Словенските дружества HIT и HIT LARIX експлоатират казина в Словения. Те искат от Bundesminister für Finanzen (федерален министър на финансите, Австрия) разрешение да рекламират в Австрия своите казина, които се намират в Словения. Министърът отхвърля тяхното искане, тъй като HIT и HIT LARIX не са доказали, че словенските законови разпоредби относно хазартните игри осигуряват равнище на защита на участниците в тях, сходно с предвиденото в Австрия.

Въпросът към Съда: дали правна уредба като австрийската е съвместима със свободното предоставяне на услуги.

Да.

Съществуват големи различия в държавите, при липсата на хармонизация  държавите   са свободни да установяват целите на своята политика в областта на хазартните игри и да определят с точност търсеното равнище на защита.

Подобна правна уредба, която ограничава свободното предоставяне на услуги, е обоснована от целта за защита на населението от рисковете, свързани с хазартните игри.

 

 

Становището на Генералния адвокат

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s