Съдиите в хватката на властта

Съдиите протестират.

ВСС  е  формалният  изпълнител на решение,  което  президентът нарича   некоректно (Едно некоректно решение на ВСС отекна негативно и в Брюксел),  външният министър – ненавременно, а министър-председателят – провокация.

Изказвания със загриженост за оценката на Брюксел. Истинският проблем обаче е тежкият дефицит на справедливост – който  никога не е навременен.

Критиката  е към ВСС.  Оправдано – но както посочва  Ди Пресе, проблемът е отвъд ВСС,  в хватката на властта, включително  по отношение на предстоящите избори за нов ВСС и главен прокурор.

Хватката на властта е основание за тревога,  докладите по CVM   само описват симптоматиката.

Министър Ковачева трябва да реализира политиката на управляващите  и това очевидно я затруднява. Позициите й по казуса имат широка амплитуда, журналистите с усилия ги следят.

Последно*:  свиква се   заседание на ВСС    да може да се обсъди публично конкретното наказание на съдия Мирослава Тодорова.   Съобщението изненадва, защото  ЗСВ съдържа  императивни норми   относно  публичността на обсъждането на дисциплинарно наказание   (закрити заседания).

*Не е последно. Последно:  Обсъждане на дисциплинарната практика при налагане на наказания на магистрати за дисциплинарни нарушения, свързани със забавяне на дела.

След заседанието – последно – да се преразгледало решението :

Висшият съдебен съвет (ВСС) да преразгледа решението си за уволнение на съдия Мирослава Тодорова в светлината на дисциплинарната практика, за да стане ясно дали тя е последователна.

Съдия Тодорова до Ковачева: Дебатът за дисциплинарната практика на ВСС изисква експертни познания

Дебатът за дисциплинарната практика на ВСС  не може да се извършва “на площада” по инициатива на представител на изпълнителната власт не само заради основните принципи на правовата държава, но и защото той изисква експертно познание на проблемите, за да не се превърне дискусията в перфидна привидност на отчаяна саморазправа с конкретен магистрат.

събралите се около 200 души са  адвокати от незнайно какви кантори…  Имаше и граждани, които аз съм виждал и по други протести. Те са като дежурни 

подхожда се несистемно, а по-скоро индивидуално към някой, който, освен че има силна гражданска позиция, но и води дела с вътрешния министър… Когато една седмица преди доклада на ЕК накажете от всички съдии този, който има най-активна позиция, трябва да сте наясно с последствията на този акт

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s