Цифров преход: все по-непрозрачен

Цифровото наземно разпространение на телевизионни програми се извършва на основата на разрешения за ползване на индивидуално определен ресурс – радиочестотен спектър, издавани по реда на Закона за електронните съобщения.

Конкурсите за тези разрешения бяха проведени по времето на правителството на Станишев  + по времето на Борисов (за втора фаза) от регулатора, който действа и в момента. Спечелиха две компании – Тауърком и Хану Про.

Мрежата за разпространение е изграждана повече от  50 години, беше в активите на държавната  БТК,  впоследствие на частната БТК, впоследствие на обособената от нея НУРТС  България.

НУРТС България придоби Тауърком.  Така мрежа и разрешение за разпространение на търговските  програми (първа фаза) отидоха на едно място. Скоро никой няма да  помни, с изключение на бдителната Европейска комисия, че първоначално Законът за електронните съобщения забрани подобна интеграция. Сега Тауърком се преименува в НУРТС Диджитъл  и страницата се затваря.  Частната НУРТС България – която не само че не е минавала през конкурс, а и не е съществувала, когато са провеждани конкурсите (макар от сайта й това да не се разбира) – държи и мрежата, и разрешението за разпространение на търговските програми на първа фаза. Нейни собственици са офшорни компании със седалища в Кипър и Дубай.

Другите разрешения – за разпространението на обществените програми и за втора фаза – бяха дадени на латвийската Хану Про. През последния месец има раздвижване и по тази линия, отбелязва Капитал.

Какво става с разрешението за трите национални мрежи ? Прехвърлено  е  от Хану Про България на  HD Media Services.

Решението 1452 на КРС /6 юни 2012:

На основание чл. 30, т. 10 и чл. 121, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения, чл. 2, ал. 4, чл. 7 от Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, чл. 10, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения, заявление с вх. № 12-01-2173/09.04.2012 г. и вх. № 12-01-2173/15.05.2012 г.  от „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД и постъпило писмо с вх. № 12-01-2173/30.05.2012 г. от Държавна Агенция „Национална сигурност”,

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Дава разрешение за прехвърлянето на разрешение № 01525/09.07.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват от  „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД на „HD MEDIA SERVICES LTD”.
2. Прекратява действието на разрешение № 01525/09.07.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват по отношение на „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД.
3.  Издава разрешение № 01525-03/06.06.2012 г.  за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват на „HD MEDIA SERVICES LTD”.
4.   Прехвърлянето на разрешението да бъде отразено в публичния регистър за прехвърлените права по издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и в публичния регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен  ограничен ресурс – радиочестотен спектър.
5.   Определя такса за прехвърлянето в размер на 350 (триста и петдесет) лева.

Мотиви:

В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е постъпило заявление с вх. № 12-01-2173/09.04.2012 г.  и вх. № 12-01-2173/15.05.2012 г.  за прехвърляне на разрешение № 01525/09.07.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват от  „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД на „HD MEDIA SERVICES LTD”.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (Правила), предприятие, което желае да прехвърли издаденото му разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, подава заявление до КРС. Реквизитите на заявлението и изискуемите към него документи са определени в чл. 6, ал. 2 – ал. 6 от Правилата.  След преглед на преписката се установи, че „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД е представило изискуемите документи.
Съгласно разпоредбата на  чл. 30, т. 10 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), КРС издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
Дружеството-приобретател „HD MEDIA SERVICES LTD” не притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, с което да бъде нарушена конкуренцията в сектора на електронните съобщения в частта ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. Също така прехвърлянето не води до преминаване на разрешението към предприятие с отнето разрешение за същия вид електронни съобщения за срока, определен от Комисията и не води до промени в условията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

Предвид изложеното, КРС прехвърля разрешение № 01525/09.07.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват от  „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД на „HD MEDIA SERVICES LTD”.

*

Накратко,  за първа фаза цифровото наземно разпространение на търговските програми е в кръга Манселорд+, който след НУРТС се очаква да вземе и останалата част от БТК.

Кой държи разрешението за втора фаза не се предполага да се знае. На това се казва прозрачни и недискриминационни процедури.

Вицепремиерът Дянков прави най-ясни изказвания напоследък:  той е за Европейски съединени щати и не разбира   защо милиони  трябва да се дават за “тази процедура” (цифровия  преход).

5 thoughts on “Цифров преход: все по-непрозрачен

 1. Теляк БГ says:

  Ние сме едно много невежо работническо-селско общество /нямаме нищо общо с Гражданско такова/. След 45+22г. не можем да разберем що е то държавна, колективна или частна собственост. А и че трябва да настояваме за правото си те, да бъдат защитавани наравно. Да имат РАВНИ права.
  Ефира не е частен. Не може да се ‘дублира’ или изгради от някого наново. Той е даденост – природна. Той е национално богатство.
  Дъртите ченгета са го захапали и си го менкат /извинявам се за уличния език/, като СВОЯ собственост?! И на децата им. Вероятно ще искат и да им го завещаят?! Тия, кухи лейки ли са или .. вече склерозата не им позволява да схванат, че не са Царе?
  Щом наемеш за ползване помещение и то не е твоя собственост, не можеш да го продаваш. Можеш само да го владееш по договор, докато не са те изгонили. Тия не знаят ли, че го няма вече Тато, да им прощава и да им го харизва??? Или подчинените им лицемери, ги лъжат яко, че ‘всичко е по старому’ за да им ошушкат парите във формата на комисиони?
  Ай, стига де. Айде светнете ги де! Че са хайдуци. Че стига толкова. Да минават в луксозна пенсия и да сдават националната собственост. За наемане от по-нормални…
  Държава, в която сме си пожелавали ‘Честита Баня’… Еми, ха да ни е ‘Честита’! Все още… 8-ЕЕЕ

 2. За съжаление нещата са доста по-сложни. Да така са но…. Единствената крехка надежа е ЕК. За нея рокадите пост фактум не променят нарушенията. Но за да ни помогне ЕК, ние сами трябва да си помогнем. Необходимо е осветяване в големите медии на проблема. Отново за съжаление телевизиите (големите) бягат от публичен дебат по този въпрос, като дявол от тамян. Потулването и опашатите лъжи са добре изпитан метод…. Всяка помощ в разбулването на тази отвратителна далавера е добре дошла.

 3. nellyo says:

  Телевизиите не атакуват конкурсите. Въпрос на бизнес интерес.
  Правителството защитава статуквото. Въпрос на бизнес интерес.

  Информацията идва – както и производството пред ЕК впрочем, както и преди това пред Конституционния съд, както и пред ВАС – от пренебрегнати в конструкцията. Въпрос на бизнес интерес. Не повече.

  Пред Конституционния съд народните избраници не направиха крачката да атакуват норми за цифровия преход от гледна точка на публичния интерес – а атакуваха само нормите, които конкретно пречеха на този конкретен бизнес, който и инициира конституционно дело.

  Тъжна картина е бг цифров преход.

 4. Това е дълъг и много интересен разговор. Конкуренцията се крепи на бизнес интересите. Когато бизнес интереса е осъзнато еднопосочен с обществения интерес, тогава нещата работят и се развиват в изгодна за болшинството посока. Не вярвам, че в тъжната, както казвате, родна реалност съществува сила, която сама по себе си да се заеме със защитата на обществения интерес. Ние вървим по път извървян преди почти 100 години от западните ощества. Борабта за “кокала” е единствената реална сила, която движи процеса на съпротива срещу погрома в цифровизацията. Важно е какви ангажименти поема печелившия и дали ги спазва. Ако един не може или не иска да ги спазва, друг може и иска. Цифровизацията беше най-прекият път към освобождаването на пипълметрията, което щеше да доведе до конкуренция в телевизиите за съдържание, което води неизбежно до освобождаване на ТВ журналистиката. Разбира се, ще бъде мътна и кървава но господин зрителя ще сложи на място нещата. Сигурно мога да напиша книга за тази каша 🙂 Темата е обезкуражително дълга и …. самотна. Според мен по-добре бизнеса да атакува, отколкото никой. Разбира се аз съм пристрастен.

 5. Гладиатора says:

  Страхът е причината за бездействието. А причината за него – невежеството. Страхът се преодолява или чрез знания, или чрез … Глад! Трябва им по-голям глад на тия телевизийки и тям подобни конкуренти на големите. И ще се осмелят. Ама, аде де. Явно не са ‘гладни’ достатъчно…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s