Механизъм за сътрудничество и проверка: доклади 2012

Докладът  по Механизма за сътрудничество и проверка

Анализаторите сравняват черновата и окончателния вариант на доклада и установяват последни развития – като например твърдението за наличие на политическа воля в ключови моменти.

Според ЕК,

механизмът е спомогнал за запазването на посоката на реформи в моменти на натиск и за насърчаването на промени, които изискват смелост за борба с частните интереси.

Необходима е по-висока степен на ангажираност от страна на Висшия съдебен съвет и прокуратурата, която да е достатъчно силна, за да се преодолеят дълбоко залегналите частни интереси.

Цялостното впечатление е за неспособност да се спазва разделението на държавните власти.

В последна сметка да. Неспособност, основана на неразбиране защо изобщо се налага властите да са разделени.

Министър-председателят приема доклада и вижда признание.

Преди време чете доклада (за фондовете) на глас и тълкува изречение по изречение.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s