Препоръка на ЕК за свободен достъп до научна информация

В Официален вестник на ЕС:

Препоръка на ЕК относно достъпа до научна информация и нейното съхранение

Добра новина, стъпка в правилна посока: Европа 2020  предвижда в перспектива мерки за свободен достъп до публикации и данни от публично финансирани научни изследвания и превръщането на достъпа до публикациите в основен принцип на проектите, финансирани по рамковите програми за научни изследвания на ЕС.

С препоръката от 17 юли ЕК настоява за

ясни политики за разпространение на научни данни, резултат от публично финансирани научни изследвания, както и за свободен достъп до тях.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s