Прилагане на Директивата за аудиовизуални медийни услуги

Днес Европейската комисия продължава да съобщава за резултати от анализа на прилагането на Директива 2010/13/ЕС за аудиовизуални медийни услуги.

Поредните четири държави, от които се иска информация, са Обединеното кралство, Финландия, Португалия и Финландия.

Срещу Полша е открита процедура за нотифициране на  частично въвеждане на директивата. Останалите държави  – между които и България – предоставят информация по определени въпроси, свързани с  точното и навременно прилагане: юрисдикция, право на отговор, защита на децата, значими събития и кратки репортажи, търговски съобщения и др.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s