Цифров преход: за какво говори вицепремиерът Дянков

В Държавен вестник, бр.57/2012 е обнародван   План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-Т) в България.

Цифровият преход в голямата част от държавите в ЕС е приключил, с изключение на Полша (юли 2013) и  Румъния  (януари 2015). При приемането на плана имаше симптоматично изказване на вицепремиера Дянков: “и може би след няколко години цифровизацията въобще няма да е и смислено нещо да се направи.”

Междувременно ресорният министър Московски заяви, че цифровизацията на наземното разпространение на телевизионни програми ще се реализира, дори повече – открива се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Кампания по информиране на населението относно въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T).

Съществени теми за обсъждане са

  • какво представлява в последна сметка планът сега, как са решени практическите проблеми, за които се говори в V.4 ;
  • какви са сигналите от Европейската комисия по процедурата за мултиплексите;
  • как, кога и от кого  ще се осигурява финансиране за освобождаване на спектъра;
  • процедурата за информационна кампания на министър Московски.

Но във връзка с  изказването на вицепремиера какво е смислено и какво – може би въобще не,  специален  интерес представлява докладът на британската парламентарна комисия по комуникации Broadband for all – an alternative vision, публикуван през седмицата. Според председателя на комисията

На правителствената стратегия й липсва точно това – стратегия

и още –

Ако телевизията се разпространява  чрез интернет например, както вярваме, че може да бъде, тогава ключови моменти в живота на нацията като Олимпийските игри биха могли да бъдат недостъпни за общностите, които нямат  добра комуникационна инфраструктура

 

Ако телевизията се разпространява чрез интернет например.

Ако това е  идеята и на вицепремиера Дянков,  за нея трябва да се знае повече, защото засяга

  • и държавата – приоритети в политиката към широколентов интернет и към цифрова телевизия;
  • и инвеститорите в мрежи и оборудване,
  • и потребителите, които сега срещу  8.3  милиона без ДДС ще бъдат информирани за някакви други неща.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s