Решение на ВАС | отмяна на решение на ВСС относно наказание на Мирослава Тодорова

Стана известно и е  достъпно на сайта на ВАС  Решение 10945/2012  на Върховния административен съд, 3-членен състав, по жалба на Мирослава Тодорова срещу решение на ВСС от януари 2012, с което й се налага дисциплинарно наказание намаляване на трудовото възнаграждение с 15 на сто за срок от две години.

Според съда:

Тогава, когато няма установена мярка за разумното поведение на съдията,  не би могло обосновано да се направи преценка доколко неспазването на разумния срок е следствие изцяло и само на неговото субективно поведение и доколко е резултат на констатираните проблеми в съответния орган на съдебната власт. Т.е. не може обосновано да се докаже вината на съдията за твърдяния резултат – забавяно постановяване на съдебни актове, а вина по предположение не доказва надлежно елемент от фактическия състав на дисциплинарното нарушение, поради което не може да породи законосъобразно предвиденото в санкционната част на правната норма наказание.

Съдът счита за необходимо изрично да посочи, че факта на неизготвяне на мотиви и на съдебни решения повече от година е изключително тревожен и неприемлив сам по себе си. Няма спор в ценностната оценка на този факт сам по себе си – тя е отрицателна. Настоящият състав счита за необходимо също ясно да посочи, че твърде неустоимо е желанието да приеме, че по отношение на две от делата […] категорично е налице неразумен срок. Но това би значело да наруши принципа – без да са установени реално обективните причини за забавата да приеме доказаност на нарушението.

Съдът отменя решението на ВСС.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s