Съд на ЕС: труд на българските студенти в държави от ЕС

В Официален вестник на ЕС – съобщение за решение по дело  C‑15/11 с предмет преюдициално запитване  в рамките на производство по дело Leopold Sommer срещу Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.

Leopold  Sommer иска да бъде издадено разрешение за наемане на работа на български гражданин, студент в Австрия,   като шофьор на непълно работно време. Студентът трябва да извършва нощни доставки във Виена.

Това искане е отхвърлено с решение на Arbeitsmarktservice Wien   на основание на  Закона за трудовата заетост на чужденците.  Г‑н Sommer подава жалба по административен ред срещу  решението, тъй като поради присъединяването на Република България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. те вече нямат качеството на  граждани на трети страни.

В отговор на зададените преюдициални въпроси Съдът реши, че

  • условията за достъп до пазара на труда на българските студенти не могат да бъдат по-ограничителни от тези, които са предвидени в Директива 2004/114/ЕО;
  • национална правна уредба, която предвижда, че трябва да се извърши системно проучване на пазара на труда и че издаването на разрешение за наемане на работа е допустимо само когато свободната длъжност, която се заема от чужденеца, за когото е отправено искането, не е достъпна за местен или чуждестранен гражданин, който е на пазара на труда и желае и е в състояние да упражнява заявената трудова заетост, не може да бъде съвместима с Директива 2004/114/ЕО.
Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s