След ACTA

2012  се очертава като година на натиск   за строги мерки за защита на интелектуалната собственост,  които да се приемат включително с участието на международни организации (като WIPO Broadcasting Treaty)  или чрез споразумения  като  ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement),  ТРР (Trans-Pacific Partnership Agreement) или CETA (Canada-EU Trade Agreement).

Впрочем по повод СЕТА канадски експерти коментират, че подобни мерки се съдържат и в споразумението ЕС – Южна Корея (подписано 2011).

Инфографика за ТРР  очертава основните проблеми, още от EFF.

В такава обстановка ЮНЕСКО последователно работи за разширяване на  свободно достъпната информация | т.нар. information commons. На форум  с подкрепата   на ЮНЕСКО  е приета Декларация  за медийната и информационната грамотност (юни, 2012). 

Декларацията е изготвена и приета с активното участие на международната федерация на библиотечните асоциации (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s