Европейска стратегия за по-добър интернет за децата

 

Според родителите на 75 % от децата на възраст 6—17 години в Европа техните деца ползват интернет. 33 % от ползващите интернет на възраст между 9 и 16 години казват, че извършват това чрез мобилни телефони или други преносими устройства. Същевременно едва  56 % от децата на възраст 11—12 години   знаят как да променят настройките за личните си данни в мрежите.

В ЕС са разработвани множество политики на европейско равнище в помощ на децата. Те обаче са насочени към конкретни проблеми, например с ударение върху медийните канали  или технологичните платформи и не са  обединени в съгласувана рамка. Сега Европейската комисия публикува  Европейска стратегия за по-добър интернет за децата.

Стратегията се основава на четири стълба:

  • 1) стимулиране на качеството на онлайн съдържанието за младите хора;
  • 2) повече осведоменост и развитие на уменията за безопасна работа с интернет;
  • 3) създаване на безопасна онлайн среда за младите хора и
  • 4) борба срещу сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца.

Комисията ще въведе показатели за сравнителна оценка, включително за анализ на използваните ресурси.

Практиката показва, че при въвеждане на такива мерки се проявява нагласа към свръхпротекция  чрез решения с непосредствен  (като че ли)  ефект  – забрани, филтриране и пр., доколкото образованието, създаването на умения  и подготовката за самостоятелни решения е и по-дълъг,  и по-всеобхватен   процес.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s