Търговско слово: свободата на словото на тютюневите компании

Американската администрация задължи производителите на цигари  да поставят върху опаковката   т. нар. графични предупреждения. Те  не са за гледане наистина.

Започнаха процеси, големите производители настояват, че така се ликвидира ефекта от рекламните кампании, защото всяка кутия се превръща в минибилборд за правителствената политика против пушенето.  В Охайо беше решено, че изискването е конституционносъобразно, в DC – обратно: че не е.

Апелативният съд във Вашингтон потвърди през седмицата, че изискването на администрацията нарушава правата на тютюневите компании по Първата поправка.

Решението е интересно в по-широк контекст по отношение на защитата на търговското слово. Като се позовава на Sorrell u на  Central Hudson –

Първата поправка изисква правителството не само да обоснове интереса от регулирането на търговското слово, но и да обоснове как регулирането допринася за постигането на целта, в случая ограничаване на негативните последици за здравето и пр.

с 2:1 съдът подкрепя тезата, че разпореждането  на администрацията е противоконституционно.  Очаква се спорът да бъде отнесен до Върховния съд.

Решението и особеното мнение

Сравнителноправен анализ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s