Медиен плурализъм: Европейска гражданска инициатива

Европейският парламент вече е бил инициатор на директива за медиен плурализъм, но без успех. След влизането в сила на Лисабонския договор възможностите на ЕП нарастват, а Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)  допринася и гражданите – а не само индустриите  – да влияят върху (входа на) законодателния процес.

ЕГИ за защита на медийния плурализъм събира подкрепа.  Предложението е изготвено от известни експерти. На следващ етап ще се уточнява предмет, обхват и пр., засега усилията са били насочени към  обосноваване на  правното основание и целите.

Европейската комисия също има инициативи за повече медиен плурализъм. Нели Крус напомни, че се очаква доклад за медийната свобода и медийния плурализъм от експертна група, създадена точно преди година, през октомври 2011, под ръководството на бившия президент на Латвия. Заданието включва анализ на:

•  ограничения на медийната свобода, свързани с политически причини;
•  ограничения, свързани с икономически причини;
•  медийна концентрация и нейните ефекти;
•  правата на журналистите и евентуални заплахи за свободата;
•  независимост и функции на регулаторите;
•  фактори, свързани с  качеството на журналистиката.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s