Конституционният съд се обяви против лустрационната норма в Закона за БТА

Конституционният съд в състав Евгени Танчев,  Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова

се произнесе   по конституционно дело № 1/2012 г.  за лустрационната норма в Закона за БТА.

Владислав Славов, Благовест Пунев, Румен Ненков и Кети Маркова приемат, че нормата не е противоконституционна, нещо повече:  че тя съответства на препоръки на ПАСЕ, които след това решение остават неизпълнени.

Мнозинството – Евгени Танчев,  Емилия Друмева, Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева – с докладчик Пламен Киров приемат, че нормата съдържа   непропорционално ограничаване на човешки права и се стига до   дискриминация в противорeчие с Конституцията: забраната е  конституционно нетърпима и дискриминационна .

В Решение № 10 от 25.06.1999 г. по конституционно дело № 36 от 1998 г. по повод Закона за радиото и телевизията   Конституционният съд прие следното:

“Ограничаване на правата на гражданите, извън изчерпателно изброените социални признаци в чл. 6, ал. 2 от Конституцията, са допустими,   с това и в най-малка степен не се нарушава Конституцията.

Законодателят с основание отказва на определена група хора да бъдат членове на НСРТ и на управителните съвети на БНР и БНТ, защото това се прави не като репресивна мярка, а в защита на обществения интерес. В тази насока следва да се посочи Решение № 18 от 1997 г., където Конституционният съд категорично е застанал на становището, че “Правото на едно лице да заема определена длъжност не е абсолютно по своя характер. То подлежи на различни ограничения от обективен и субективен характер, които произтичат от различни конституционни ценности и принципи.”

Бивши агенти на ДС са собственици на медии, управляват медии  и активно се рекламират като  територия на независимото слово. Някои от тях вече обясниха, че   между принадлежността към ДС и успеха в кариерата/забогатяването  е изключено да има връзка.

 

БНР  56.pdf
БНТ  54.pdf, 55.pdf, 57.pdf, 183.pdf
БТА СЕМ  50.pdf
Печатни издания 105.pdf  111.pdf   201.pdf   291.pdf
Електронни медии 72.pdf
 [Боян Юруков]

One thought on “Конституционният съд се обяви против лустрационната норма в Закона за БТА

  1. Разноглед. /Гледащ различно/ says:

    Махалото на Фуко. Ще се върне пак.
    Това не е нищо друго, освен проблем с дебалансираните ‘измервателни устройства’ на всеки един от 2/3 от членовете на колективния ‘кантар’. Както се казва в инженерните науки – грешка в измерването… 8″((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s