На хоризонта: Хоризонт 2020

В Официален вестник на ЕС:

Становище на Сметната палата относно правилата на рамковата програма за научни  изследвания и иновации Хоризонт 2020

Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (РП7), която е предшественик на  Хоризонт 2020, предизвика множество критики заради своята усложненост   и правила за участие.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз определиха като въпрос от най-висок политически приоритет опростяването на управлението и правилата за използването на финансиране.

Сметната палата коментира предложените правила.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s