Програмите MEDIA: четири покани

  •  Покана за представяне на предложения — EACEA/31/12 — МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Подкрепа за развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и анимационно кино — Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап
  •  Конкурс за проектни предложения — EACEA/33/12 — МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение, промоция и обучение — Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби (поканата е насочена към независимите продуценти)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s