Съд на ЕС: независимост на органите за защита на личните данни в ЕС

Стана известно решение на Съда на ЕС (голям състав) по дело C‑614/10 с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения от държава  от ЕС от страна на Европейска комисия, подпомагана от Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) срещу Република Австрия.

Европейската комисия иска от Съда да установи, че като не е взела всички необходими мерки, за да съобрази действащото законодателство в Австрия с критерия за независимост, що се отнася до Datenschutzkommission (Комисия за защита на данните), създадена като надзорен орган за защита на личните данни, Република Австрия не е изпълнила задълженията си по Директива 95/46/ЕО за личните данни.

Според директивата:

Всяка държава от ЕС предвижда, че на нейната територия един или повече държавни органи отговарят за контрола на прилагането на разпоредбите, приети  съгласно с настоящата директива. Тези органи се ползват с пълна независимост при упражняване на функциите, които са им възложени.

ЕК посочва три основания за иска си:

първо,  управителният член на DSK трябва винаги да бъде служител на федералното канцлерство, така цялата текуща работа на DSK фактически се ръководи от федерален служител;

второ,   секретариатът на DSK е структурно присъединен към службите на федералното канцлерство, поради което  DSK не е независима нито в институционално, нито в материално отношение;

трето,  федералният канцлер има правото по всяко време да се информира от председателя и управителния член на DSK по всички аспекти от работата на този надзорен орган.

Съдът обсъжда всяко от основанията и намира, че DSK е изложен на пряко или косвено влияние и следователно Република Австрия не е изпълнила задълженията си за независимост на органа.

Tagged

One thought on “Съд на ЕС: независимост на органите за защита на личните данни в ЕС

  1. Виктория says:

    За съжаление обаче е практика това да се нарушава.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s