Директива 2012/28/ЕС: използване на осиротели произведения

Днес в Официален вестник:

Директива 2012/28/ЕС  относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения

Общественодостъпните библиотеки, учебни заведения и музеи,  архивите, институциите за съхраняване на филмовото или аудионаследство и обществените радио и телевизия  цифровизират своите колекции и  архиви.

За улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения и други обекти на авторско право или сродните му права, за които носителят на правата не е бил установен или, ако е установен, е с неизвестно местонахождение – така наречените  осиротели произведения  – се приема съответна нормативна уредба.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s