Европейски идентификатор на законодателството (ELI)

Познаването на съдържанието и прилагането на законодателството на Европейския съюз не може да се придобие единствено от правните източници на ЕС, но и от национални източници, и по-специално от националното законодателство за изпълнение на законодателството на Европейския съюз.

Съществуващите различия между отделните национални правни системи и  разликите между техническите системи, които се използват за съхранение и визуализиране на законодателството чрез съответните уебсайтове,   препятстват оперативната съвместимост между информационните системи на националните и европейските институции.

Използването на единни идентификатори и структурирани метаданни при обозначаването на националното законодателство в официалните и държавните вестници би позволило, ако държавите от ЕС  решат да го възприемат, ефективно, лесно за потребителя и по-бързо търсене и обмен на информация, както и ефикасни механизми на търсене.

В Официален вестник:

Заключения на Съвета за приканване към въвеждането на европейски идентификатор на законодателството (ELI)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s