Преюдициални запитвания: препоръки към националните юрисдикции

Днес в Официален вестник на ЕС:

Съд на ЕС. Препоръки ъм националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s