КЗК: Нека кампанията да започне сега

С определение от 8 ноември 2012 г. (АКТ-1309-08.11.2012) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на заповед на Министъра на информационните технологии и съобщенията относно класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
”Кампания по информиране на населението относно въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България”, открита с Решение № РД-14-109 от 30.07.2012 г.

КЗК развива аргументация, че цифровият преход е важен и закъснял  и кампанията за него – съответно.  И  дори ЕК  е фактор за предварително изпълнение:

Поредно забавяне и отлагане на сроковете, включително
неизпълнение на националното законодателство, би било лош политически сигнал към ЕК и евентуално придвижване на случая по нарушение № 2011/4025 към Съда на ЕС.

В същото време  министър Дянков вече заяви, че ще иска отлагане и не е убеден, че дори е смислено толкова стотици милиони да се дават за тази процедура.

Повече пояснения

One thought on “КЗК: Нека кампанията да започне сега

  1. Редовен читател says:

    Хазартни игри. Доста добри. 8))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s