ЕС: статистика за информационното общество

Днес в Официален вестник на ЕС:

Регламент № 1083/2012 за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество

Теми:

— системи за ИКТ и използването им в предприятията,
— използване на интернет и други електронни мрежи от предприятията,
— използване на ИКТ от предприятията за обмен на информация и услуги с правителства и публични администрации (електронно управление),
— електронни бизнес процеси и организационни аспекти,
— електронна търговия.

Характеристики, които трябва да бъдат събрани за предприятията, имащи достъп до интернет:
— интернет връзка: DSL,
— интернет връзка: друга фиксирана широколентова интернет връзка,
— интернет връзка: ISDN връзка или достъп с набиране на номер през нормална телефонна линия,
— интернет връзка: мобилна широколентова връзка чрез преносимо устройство посредством използване на мобилни телефонни мрежи (т.нар. 3G или 4G),
— (по избор) интернет връзка: мобилна широколентова връзка чрез преносим компютър посредством използване на мобилни телефонни мрежи (т.нар. 3G или 4G),
— (по избор) интернет връзка: мобилна широколентова връзка чрез други преносими устройства, като смартфони и PDA телефони (Personal Digital Assistant — цифров персонален помощник) посредством използване на мобилни телефонни мрежи (т.нар. 3G или 4G),
— интернет връзка: друг вид мобилна връзка,
— интернет връзка: максимална скорост на сваляне на данни по договор на най-бързата интернет връзка в Mbit/s; ([0; < 2], [2; < 10], [10; < 30], [30; < 100], [≥ 100]),
— наети лица или процент от общия брой на наетите лица, които са използвали компютри с достъп до Световната мрежа поне веднъж седмично,
— използване на социални медии, по-специално социални мрежи, блогове или микроблогове на предприятието, уебсайтове за споделяне на мултимедийно съдържание, основани на уикита средства за споделяне на знания, за цели, различни от публикуването на платени реклами,
— използване на социални мрежи,
— използване на блогове или микроблогове на предприятието,
— използване на уебсайтове за споделяне на мултимедийно съдържание,
— използване на основани на уикита средства за споделяне на знания,
— използване на уебсайт или начална страница.

И още дълъг списък от характеристики, за които регламентът изисква да се събират данни.

Регламент № 1083/2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s