Против насърчаване на инвестициите в права по този начин

Dепутатът от ГЕРБ Диан Червенкондев внася предложение за изменение в Закона за насърчаване на инвестициите, според което могат да бъдат насърчавани инвестиции в права върху обекти на интелектуалната собственост, свързани с квалифицирани разходи в страната от над 1.5 млн. лв.

Впоследствие (второ четене в комисия) прагът е намален на 400 000, но това не променя обоснованите съмнения, че предложението

1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
  • (б) е в нарушение на Конституцията, недопускаща данъчни облекчения и утежнения да се уреждат в подзаконов акт  – доколкото в проекта се предвижда неизвестните засега мерки да се дефинират в подзаконов акт на Министъра на културата;
Законът за горите, ако беше минал по този начин, който днес съм разпоредил в парламента, нямаше да има абсолютно никакви проблеми. Но те се възползват от политическия натиск, който се оказва, затова съм го върнал и ще мина да го проверя, а депутатите ще го гледат, докато нямат 100% консенсус
  • (д) е напълно неясно като цели, обхват, предмет  и ефект (никой не казва какви ще са обектите и насърченията) – което е самостоятелен аргумент против. Например  – ако става дума за кино –  приетите впоследствие насърчения  е вероятно да се окажат срещу политиката на ЕС по отношение на отварянето на схеми за помощ за продукции, които не отговарят на дефиницията за европейски произведения. Европейската комисия е изразила вече мнение, че

Ако схемата е отворена за филми и телевизионни продукции, които не отговарят на определението за европейско произведение, максималният интензитет на помощта следва да бъде намален за по-високо бюджетните филми въз основа на регресивен мащаб.

В България изглежда да се прокарва обратна логика,  впрочем  тези аспекти изобщо няма следи  да са били обсъждани.  За което трябва да се пита вносителя Червенкондев и гласувалите за предложението.

Имаше опит подобна привилегия да мине в закон  преди години, не мина. Остава да видим дали  ще се опитва, докато мине.

*
13 декември

One thought on “Против насърчаване на инвестициите в права по този начин

  1. Зрител says:

    “Кукувичиното хоро е характерно за Сачанли. Играело се през лятото — три стъпки напред и две назад. Тактът е игрив. Играе се на песента Кукувичко льо, лятно пиле. . .”
    Мда. Майстори на хората са.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s