Съдът: Обсъждането на истинността на оценките на вицепремиера е безпредметно

Станаха ясни  мотивите    по дело за клевета, заведено от Мирослава Тодорова, съдия и председател на Съюза на съдиите в България (тогава), срещу вицепремиера Цветан Цветанов.

Съдът обсъжда следните изказвания на вицепремиера  по бТВ:

(а)

Водеща:  Вие я обвинихте, че покровителства едва ли не престъпността, организираната престъпност и мафията?
Цветанов:  Абсолютно!

(б)

Цветанов: Има подходи, които се прилагат в съдебната система от подобни съдии, които всъщност са в услуга не на обществото, не на тези, които плащаме данъците си, за да издържаме съдебната система, а всъщност те подкрепят точно организираната престъпност.

Защитата на Цветанов  поддържа – и съдия Екатерина Роглекова от Пловдивския  районен съд приема –  че налице е  (1) разпространено + (2) негативно твърдение,  но то (3) не подлежи на преценка за истинност, защото (4) не е твърдение за факт, а лично мнение, субективна оценка на един гражданин:

Що се отнася до верността или не, на така направената негативна оценка от страна на подсъдимия, то е добре известно от съдебната практика, че когато става дума за оценъчни съждения, лична преценка и мнение на подсъдимия за определени факти, то обсъждането на истинността на тази оценка е безпредметно. Това е така, защото начинът на мислене не може да се криминализира

Тезата (че няма твърдение за връзка с мафията) се обосновава чрез граматически и смислов анализ  на   израза едва ли не:

“….във въпроса  се появява думата  „покровителства”, следвана от „едва ли не”, като е известно, че уточнителното наречие „едва”  внася допълнителен смисъл, който в случая е  „не съвсем така”, „почти”, „приблизително”, „донякъде”, т.е. това е под съмнение.”

В заключение съдът намира, че

“подсъдимият Ц.Ц. с инкриминираните изрази на 24.01.2012 г. в допустимата от закона форма е изложил пред обществеността  – публично в предаването „Тази сутрин” на БТВ своето критично и негативно мнение за дейността на тъжителката, с което е упражнил конституционното си право по чл. 39 ал.1 от Конституцията на Р.Б.”

*

Ше има  обжалване, така че съдът ще се занимае с точността на граматическия и смислов  анализ на съдия Роглекова и истинското значение на едва ли не .

Но става дума и за друго. Съдия Роглекова е приела следната хипотеза: гражданин  изразява критичното си мнение за публична фигура (съдия). Прилагат се стандарти за граждански контрол върху публични фигури. Цитира се дори решението Обершлик.

Гражданинът  в случая е  силовият вицепремиер!

В тази хипотеза са съществени  стандартите  за  баланс  между свободата на изразяване на представителите на изпълнителната власт, от една страна,  и авторитета и независимостта на съда.

Вероятно по този повод във Висшия съдебен съвет се е появила идея  за изрична разпоредба в ЗСВ, която  да  съдържа “процедури, условия, ограничения или санкции, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество […] за гарантиране на авторитета и безпристрастността на правосъдието”, в частност от изпълнителната власт.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: