Неформално и самостоятелно учене | Препоръка на Съвета

В Официален вестник на ЕС:

Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене

  • Цел:  на всяко лице да бъде дадена възможността да удостовери наученото извън формалното образование и обучение и да се ползва от него в по-нататъшното си професионално развитие и учене
  • За изпълнение на целта държавите от ЕС да въведат не по-късно от 2018 г. — в съответствие с националните условия и особености и по подходящ според тях начин — разпоредби за валидирането на неформалното и самостоятелното учене, които да дават на всяко лице възможността да:

а) валидира знанията, уменията и компетентностите, които е придобило чрез неформално и самостоятелно учене, включително, когато е приложимо, чрез образователни ресурси със свободен достъп;
б) да получи пълна или, където е приложимо, частична квалификация въз основа на валидиран опит, придобит чрез неформално и самостоятелно учене, без да се засягат разпоредбите на друго приложимо законодателство на Съюза.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s