Отворени данни | The Open Data Hub of the European Union

В съобщение на Европейската комисия за медиите от 12 декември 2012  с изразителното  заглавие Цифрови технологии: данните, с които разполага публичният сектор, са златна мина,   се казва, че

Комисията ще предостави свободен достъп до информацията, с която разполага, посредством нов информационен портал. Договор за изготвянето му вече е сключен, като работата се намира на етап разработване и тестване (етап „бета“). Оперативността му е планирана за пролетта на 2012 г. С времето той ще се превърне в единен вход за достъп до данните за повторно използване, с които разполагат както институциите, органите и агенциите на ЕС, така и националните администрации.

В навечерието на празниците стана известна  бета версията  | The Open Data Hub of the European Union:

http://open-data.europa.eu/open-data/

Порталът  е част от реализацията на обявената през декември 2012 Стратегия за свободен достъп до данни за Европа.

Аналогични инициативи са в ход и на национално равнище:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s