Лазарица

lasar2

Йордан Радичков. Крикор Азарян. Валентин Танев. Малин Кръстев.

Народен театър.

ЛАЗАР. А туй какво ли е? А, значка!… Пустата му сврака, даже и значка довлякла отнякъде в гнездото! Ето ти на тебе нова придобивка! Човек не знае какво му носи утрешният ден и съм забелязал, че когато най изгубвам надежда, тъкмо тогава ще ме сполети някоя нова придобивка. Просто да не се надяваш, че като се разтършуваш из сврачето гнездо, може да попаднеш на значка! (Слага значката на ризата си) По-добро в момента не може и да се пожелае, седиш си тука разположен най-спокойно в крушата, а на гърдите ти блести значка!

Лазар излиза от гнездото, тръгва да се разхожда напред и назад в дървото. Той ту държи ръцете си скръстени отзад, придавайки си по тоя начин известна тежест, ту оправя значката върху ризата си. Спира се зад металната емблема с орела, сякаш застанал зад катедрата, подпира се с лакти на нея, все едно че позира, за да бъде фотографиран.

ЛАЗАР. На гърдите ти блести значка, пред тебе като щит стои законът, който те закриля, цялата цивилизация е зад гърба ти, има на какво да се опреш! Мигар ще разбере това невежество под крушата, че тебе законът те закриля заедно с дървото и ставаш ти от прост човек човек неприкосновен!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s