ЕСПЧ: авторски права v свобода на изразяване

На  10 януари 2013  съдът в Страсбург се произнесе по делото  Ashby Donald and others v France.

За първи път в съдебно решение по същество ЕСПЧ изяснява, че осъдителна присъда за нарушаване на авторски права може да се разглежда като намеса в правото на свобода на изразяване, предвидено в чл.10 ЕКПЧ.

Според първи коментари,  вече няма да е достатъчно  да се оправдае намеса в свободата  на изразяване само на основание, че е била нарушена разпоредба на авторскоправно законодателство. Решението  Ashby Donald  изисква в бъдеще при обосновката  на защитата на авторските права да се взема предвид  и   гледната точка на защитата на свободата на изразяване .
В конкретния случай  няма нарушение на чл.10 ЕКПЧ, но по-важно е създаването на стандарт, според който съдът ще проверява дали е налице баланс между двете защитени ценности.

защитата на основното право на собственост, която включва правата, свързани с интелектуалната собственост, трябва да бъде балансирана със защитата на други основни права, включително правото на свобода на изразяване и информация, гарантирано от член 10 ЕКПЧ. 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s