Съд на ЕС: кратки репортажи

Стана известно решението на Съда по дело C-283/11 Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (ORF).

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги  дава възможност на всички телевизионни оператори, установени в Съюза, да изготвят кратки новинарски репортажи за събития от значителен обществен интерес в случаите, в които отразяването на събитията е предмет на изключителни права.

Sky Österreich  излъчва по сателит кодираната цифрова телевизионна програма  Sky Sport Austria  и придобива изключителните права за отразяването  на австрийска територия на срещите от Лига Европа за сезони 2009/2010 г. до 2011/2012 г.

ORF (обществената телевизия) има правото да изготвя кратки новинарски репортажи.

Запитването  до Съда е дали Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, доколкото тя ограничава възможността за финансова компенсация до разходите, пряко възникнали във връзка с предоставянето на достъп до сигнала, е съвместима с Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира правото на собственост и свободата на стопанската инициатива.

Да. Съдът отговаря, че Хартата допуска това ограничение. Свободата на стопанската инициатива   може да бъде предмет на многобройни видове намеса на публичната власт, които са в състояние да въведат, поради причини, свързани с общия интерес, ограничения за упражняването на стопанската дейност.

Заключение на Генералния адвокат

Решение на Съда

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s