Личните данни и електронните удостоверителни услуги

В Официален вестник на ЕССтановище  на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за регламент относно доверието и увереността при използването на електронни трансакции на вътрешния пазар (Регламент относно електронните удостоверителни услуги)

Във връзка с подготовката на регламент  за изменение на Директива 1999/93/ЕО относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар ЕНОЗД обсъжда:

  • а) по какъв начин е разгледана защитата на данни в предложението;
  • б) аспекти на защитата на данни в схемите за електронна идентификация, които трябва да бъдат признати и приети на трансгранично равнище; и
  • в) аспекти на защитата на данни в електронните удостоверителни услуги, които трябва да бъдат признати и приети на трансгранично равнище.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s