ЕС: Широколентов достъп

Днес в Официален вестник на ЕС:

Резолюция на Европейския парламент относно  широколентовия  достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж

Резолюцията е свързана с COM(2010)0472  Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s