ДС в регулатора и в управлението на БНТ и БНР?

От сайта на Конституционния съд става ясно, че  е образувано конституционно дело № 6/2013 г. по искане на 57 народни представители от 41-ото Народно събрание за обявяване противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна, на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията:

Чл. 26.  Не могат да бъдат членове на Съвета за електронни медии лица, които са: […]
3. били щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност.
Чл. 59.(2) Не могат да бъдат членове на управителен съвет на БНР, съответно на БНТ, лица, които са: […]
3. били щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност.

=

Очевидно народните представители са въодушевени от Решение № 11 от 02.10.2012

По делото е определен за докладчик съдия Благовест Пунев.

В момента КС не работи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s