Ако една държава не изпълни решение на Съда на ЕС

В Официален вестник на ЕС  е публикувано съобщение за решение на Съда (голям състав) по Дело C-610/10 Европейска комисия/Кралство Испания.

Решението е интересно, защото илюстрира реакцията на Съда към държава, която не изпълнява решенията му, в случая по отношение на неправомерна държавна помощ.
1. Като не е приело всички мерки, които предполага изпълнението на Решение по дело Комисия/Испания (C-499/99) относно възстановяването на помощите, които с Решение на Комисията са обявени за неправомерни и за несъвместими с общия пазар, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по  член 260, параграф 1 от ДФЕС.

2. Осъжда Кралство Испания да заплати на Европейската комисия по сметка „Собствени ресурси на Европейския съюз“ периодична имуществена санкция в размер на 50 000 EUR за всеки ден забава в прилагането на мерките.

3. Осъжда Кралство Испания да заплати на Европейската комисия по сметка „Собствени ресурси на Европейския съюз“ еднократно платимата сума от 20 милиона евро.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s