Независимост и омитане

Ще стане дума за ДКЕВР, но спокойно може да се говори за регулаторните органи по принцип,   дори за парламента. За хората с мандат.

Според Закона за енергетиката ДКЕВР е независим специализиран държавен орган (чл.10-2). И като предпоставка за независимостта на регулатора членовете му  се освобождават предсрочно само:

  1. по тяхно писмено искане;
  2. при установяване на несъвместимост с изискванията по този закон за заемане на длъжността (дееспособни, неосъждани, със степен магистър и специфичен стаж);
  3. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца;
  4. когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси (чл.12-3).

Практиката обаче е по-различна:

Допълнение в  същия ред на мисли:

  • правителството се произнася по цената на тока: „Настояваме намаляването на цената на тока с 8% да стане от 1 март, въпреки че енергийният регулатор настоява това да стане през април. Работим в посока изпълнение на обещанието, натискаме ДКЕВР, въпреки че е независим орган,” коментира министър Делян Добрев;
  • правителството се произнася по отнемането на лицензии. Според министър-председателя   лицензията на ЧЕЗ ще бъде отнета от изявлението му  до довечера.

Ако правото предвижда друго, толкова по-зле за правото.

Както казва Ивайло Дичев – постмодерн:  всякак може, всичко може.

*

Омитането  се радикализира.

*

25 февруари. ДКЕВР подаде оставка.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s