Съд на ЕС: за онлайн разпространението на телевизионни предавания

Има решение на Съда по дело C‑607/11 с предмет преюдициално запитване, отправено  от High Court of Justice (England & Wales) в рамките на производство по дело  ITV Broadcasting Ltd. и др./TVCatchup Ltd.

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на разпоредба от Директива 2001/29/ЕО   относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

Въпросът е относно относно онлайн разпространение почти в реално време на телевизионните предавания, разпространявани наземно от ITV и други телевизии.

TVCatchup предоставя по интернет услуги, които  позволяват на потребителите да приемат по интернет  на живо   телевизионни предавания. За потребителите услугите са безплатни, дружеството се финансира от реклама. Има ограничение   за ползване на услугите само от потребители  в Обединеното кралство (до аудитория, която плаща предвидената в Обединеното кралство такса).

Телевизиите  предявяват иск срещу TVC пред съда за нарушение на  правата върху техните предавания, по-специално вследствие на публично разгласяване.  Съдът се обръща с преюдициално запитване дали организация като TVC извършва  публично разгласяване  по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО, когато  разпространява онлайн телевизионни предавания  към потребители, които имат правото на достъп до първоначално излъчвания сигнал.

Според Съда въпросът е дали публично разгласяване обхваща препредаване на   наземно   разпространявано произведение,

  • което е извършвано от организация, различна от първоначалния оператор,
  • посредством интернет връзка на разположение на абонатите на тази организация, които могат да приемат това препредаване, като се свържат с нейния сървър,
  • като се има предвид, че тези абонати се намират в зоната на приемане на посоченото наземно телевизионно разпространение  и могат на законно основание да приемат сигнала му на телевизионен приемник.

 

Да.

Според Съда законодателят на Съюза е имал предвид, че за всяко предаване или препредаване на произведение, при което се използва специфичен технически способ, авторът на съответното произведение трябва да даде по принцип индивидуално разрешение.

Според Съда без значение е, че  потенциалните адресати имат достъп до произведения, разгласени посредством връзка „един към един“. Няма  пречка голям брой лица да имат паралелно достъп до същото произведение, освен това посоченото препредаване е насочено към неопределен брой потенциални адресати, поради което Съдът приема, че е налице публично разгласяване.

TVC твърди, че не става дума за нова аудитория, защото адресатите на извършваното от TVC препредаване имат правото да следят предаването  посредством своите телевизионни апарати. Според Съда това няма значение. За всеки от тези два способа трябва да се получи индивидуално и отделно разрешение.

*

Това е поредното решение  по поредния спор  между доставчици на услуги, използващи различни платформи, способи и технологии за разпространение на (или достъп до)  телевизионни програми/предавания.

Съдът реши, че госпожа Мърфи може спокойно да използва гръцките декодери, за да гледат клиентите в нейното заведение в Лондон  срещите от Premier Leaguе.

Преди това имаше спор за  Cablevision  и мрежовия  цифров видеозапис – и съдът реши, че използването на мрежово, а не индивидуално записващо устройство не представлява нарушение.

Има  спорове за Dish Networks   и  AutoHop  (NBC v Dish, Fox v Dish в Калифорния / Dish v ABC в Ню Йорк)- сателитни оператори пропускат рекламата в предаванията, разпространявани наземно.

Решенията са важни

а) за бъдещето на законодателството;

б) за бъдещето на бизнес моделите;

в) за бъдещето на платени/безплатни (условно безплатни) възможности  на потребителите за достъп.

TVCatchup  is here to stay,  е първата реакция на засегнатото дружество, повече 

 

One thought on “Съд на ЕС: за онлайн разпространението на телевизионни предавания

  1. Понятие нямащ says:

    Технологичната бариера, нали влияе на пазарната?! 8оо

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s