Съд на ЕС: достъп до документи относно преговорите за ACTA

На 19 март 2013 г. стана известно решението на Общия съд по дело  T‑301/10  Sophie in ’t Veld срещу Европейската комисия  с предмет  искане за частична отмяна на решение на ЕК, с което се отказва достъп до някои документи, свързани с проекта за международно Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA).

През периода 2008 – 2010  жалбоподателката г‑жа Sophie in ’t Veld подава на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001  заявление за достъп до всички документи, свързани с Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (наричано по-нататък „ACTA“). В резултат от кореспонденция с ЕК тя получава достъп до някои документи, а за някои получава отказ, който обжалва пред Съда.

115    Комисията посочва, че въз основа на внимателно проучване на всички засегнати от заявлението за предоставяне на достъп документи е станало ясно, че при дадените обстоятелства цялостното уважаване на това заявление би имало отрицателно въздействие върху атмосферата на взаимно доверие между преговарящите страни и би ограничило по този начин както вероятността да се приключат благополучно преговорите.

123 Съдът приема тезата на ЕК и намира, че “не е изключена възможността оповестяването на становището на Съюза в международни преговори да засегне защитата на обществения интерес във връзка с международните отношения.”

181  Съдът приема още, че воденето на преговори с оглед сключването на международно споразумение е поначало от компетентността на изпълнителната власт  и тези преговори не предопределят по никакъв начин общественото обсъждане, което може да възникне след подписването на международното споразумение в рамките на процедурата по ратификация.

185 Съдът признава, че (при предоставения частичен достъп) някои заличавания не се отнасят до становища в преговорите на Комисията или на други преговарящи страни или до други данни, чието оповестяване е от естество да засегне обществения интерес във връзка с международните отношения.

Решението

Първи реакции:  FFII: Съдът не отчита факта, че откритостта при преговорите е фактор за качеството на договорите,  както и  разпоредбата на  чл.1 ДЕС, според която

Настоящият договор бележи нов етап в процеса на изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа, в който решенията се вземат при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s