Окръжен съд – Хасково: публична клевета чрез ефира на телевизия

Кмет осъжда журналист за клевета.

Кметът е на Хасково, журналистът е Бареков.

Твърденията са от корумпиран престъпник до хасковски Цезар. Разпространени са по телевизията.

Задачата пред съда в такива случаи е сложна –

  • от една страна, хората във властта често имат ниска поносимост към критичен анализ.
  • от друга, възможно е журналистът  да е тенденциозен и да използва медията за разпространение на неверни твърдения, дори за разправа и целенасочено дискредитиране на определени лица.

От  съда се очаква да направи безпристрастна оценка. Решенията са важни не само по отделния казус, но и за установяване на единни стандарти.  Съдебните решения са важни и за изискванията към т.нар. отговорна журналистика.

Ето анализът и оценките на отделните твърдения  в  решението на Хасковския окръжен съд по НЧХД 226/2012  г.  о т 11 март т.г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s