Докладът Левисън и регулацията на печата

Първата фаза на процеса на изпълнение на Доклада Левисън  завърши с междупартийно споразумение за създаването на регулатор за печатните издания, обявено след   дебати в парламента.  

Публикуван е проектът  за кралска харта. Така – без да се приема  закон за печата – ще се конституира регулатор, който ще замести сегашната PCC, комисия по жалбите.

Реакциите на британските печатни медии  са различни – от подкрепа до резервираност и опасения за свободата на печата. Налице е сделката на политиците,  остава  трудното:  да се изгради действаща система, която защитава  едновременно гражданите и журналистите и не ограничава свободата. Ако и доколкото това е възможно.

За издателите, които не се присъединят към предлаганата система,  са подготвени  изменения в законодателството. Освен другото, в тези изменения е интересно как и  доколко са обхванати онлайн медиите.

Процедурата по конституиране на регулатора няма да е кратка, дотогава работи РСС.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s