Съд на ЕС: хазарт и конкуренция

В Официален вестник на ЕС – съобщение за решение на Съда по съединени дела C-186/11 и С-209/11  по повод преюдициални запитвания от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Stanleybet International LTD  относно организацията и провеждането на хазартни игри  и рекламата на хазартните игри.

Допустимо ли е  да се предостави изключителното право да развива, управлява, организира и провежда хазартни игри на едно-единствено предприятие, доколкото — макар че целта на националната правна уредба е или да ограничи предлагането на хазартни игри, или да улесни борбата срещу свързаната с хазартните игри престъпност — то провежда експанзионистична търговска политика.

24 В това отношение Съдът неведнъж постановява, че правната уредба на хазартните игри е една от областите, в които между държавите членки съществуват значителни различия от морално, религиозно и културно естество. При липса на хармонизация по въпроса на общностно равнище всяка държава  трябва да прецени в тези области, в съответствие със собствената си ценностна система изискванията, които включва защитата на съответните интереси.

36 В случая: не се допуска  национална правна уредба като разглежданата, когато

(а)  тази правна уредба не отговаря в действителност на грижата да се намалят възможностите за игра и да се ограничат дейностите в тази област по последователен и систематичен начин,

(б) публичните органи не осигуряват стриктен контрол върху разрастването на сектора на хазартните игри (само доколкото е необходим за борбата със свързаната с тези игри престъпност),

като запитващата юрисдикция следва да провери дали всичко посочено е налице.

45 Безспорно е също така, че за разлика от установяването на свободна и ненарушавана конкуренция в рамките на традиционния пазар, въвеждането на такава конкуренция на много специфичния пазар на хазартните игри, тоест между няколко оператора, които биха получили разрешение да провеждат едни и същи хазартни игри, може да доведе  до вредоносни последици, свързани с факта, че тези оператори биха си съперничили по изобретателност, за да направят предлагането на услугите си по-привлекателно от това на конкурентите си, и по този начин биха увеличили разходите на потребителите, свързани с играта, както и рисковете от зависимост на последните.

48 В такива условия компетентните национални органи могат да преценят заявленията за разрешение за организиране на хазартни игри в зависимост от равнището на защита на потребителите и на обществения ред, което те възнамеряват да осигурят, но въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

Прави впечатление, че според Съда допустимостта на една национална мярка зависи и от ефективното й прилагане в действителност: не е допустима мярка, ако се установи липса на стриктен контрол за прилагането й.

Решението

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s