Медиен мониторинг, клипинг, авторски права

В контекста на изясняването на позиции  между традиционните   медии и някои интернет компании, което на места прилича на война (Мърдок срещу клептоманите и паразитите), има интересно ново решение на американски съд по делото Associated Press v. Meltwater  в полза на АР.

Meltwater следи 160 000 медии, вкл.  агенционна журналистика (оригинални статии),  и предоставя на клиентите резюмета с връзки към оригиналните статии по темите, които ги интересуват.

Associated Press смята, че става дума за произведения, защитени с авторски права,  и не е налице хипотеза на свободно използване на защитени произведения (fair use). Съдът се съгласява.

Както се подчертава в коментар на EFF, за дейността на  Meltwater   е важна  новината, която не подлежи на авторскоправна защита, а не изразната форма, в която са представени фактите  (amicus brief от EFF u Станфорд).

И  според решението Infopaq  на Съда на ЕС  използваните  изречения или съставни части от изречения могат да бъдат предмет на закрилата, предвидена в Директива 2001/29/ЕO. Във Великобритания сходно е решението по делото  The Newspaper Licensing Agency  v Meltwater Holding.

Очаква се Meltwater  да  обжалва.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s