Бъдещето на медиите в ЕС: две обществени консултации

На финала на посещението си в България миналата есен Нели Крус, заместник-председател на ЕК,  се обърна към представителите на медиите:  Чух проблемите, предложете решения.

Днес казва същото по формален начин: ЕК открива две публични консултации по два основни въпроса – медиен  плурализъм и независимост  на медийните регулатори.

 Консултационният документ за медийния плурализъм   следва изводите на експертната група, представени малко по-рано в  доклад.  Иска се мнение по всяка от направените 30 препоръки.

Консултационният документ за независимостта на медийните регулатори следва обсъжданията относно националните регулатори при създаването на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Тогава имаше предложения за по-подробна регулация, но в последна сметка в ДАВМУ съществува само указанието на рецитал 94 и   разпоредба за сътрудничество на държавите чрез техните  независими  регулаторни органи. Сега се търси мнение възможни ли са  нови законодателни или незаконодателни мерки за независими ефективни регулатори.

Срокът за участие в двете консултации е 12 седмици.

Речта на Н. Крус

Как да се постигне това? Дали трябва да има намеса от страна на депутати, саморегулиране от сектора или нещо по средата. Дали трябва да бъде действие на ЕС или на националните власти. Или може би изобщо не става въпрос за правила и регламенти, а за средата, в която те (медиите) работят и се следят от потребителите, средата на професионализъм и уважение за свободните медии.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s