Най-после: електронният Официален вестник на ЕС има правно действие.

Най-после:

Единствено публикуваният в електронна форма Официален вестник  на ЕС е автентичен и има правно действие.

Досега – вж  pешението  Skoma Lux  на Съда на  от 11 декември  2007  – хартията носи правото.

Регламент 216/2013 относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз променя принципа. Регламентът влиза в сила три месеца след приемането му.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s