Съд на ЕС: българското дело за електромерите по стълбовете

В Официален вестник на ЕС е публикувано съобщение за решението на Съда на ЕС по по дело С 394/11 Белов/ЧЕЗ Става дума за електромерите, които в някои квартали и населени места в България се поставят на електрически стълбове на 7 метра височина.

Заключението на генералния адвокат беше, че

  • когато електромерите се поставят на електрически стълбове на недостъпна височина от 7 м, е налице prima facie случай на непряка дискриминация въз основа на етнически произход,
  •  но  такава мярка може да бъде оправдана, доколкото има за цел да предотврати измамите и злоупотребите и да допринесе за осигуряване на качеството на електроснабдяването в интерес на всички потребители при определени условия.

Съдът обаче намира, че не е компетентен да се произнесе по отправените от КЗД преюдициални въпроси:

решението, с което Комисията за защита от дискриминация  трябва да приключи производството след сезирането на този орган на основание член 50 от ЗЗДискр.  се доближава до решение от административен тип и не се отличава с правораздавателен характер съгласно практиката на Съда във връзка с понятието „юрисдикция“, записано в член 267 ДФЕС.

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s