САЩ: правилата за медийна собственост

FCC, федералният регулатор за комуникации в САЩ, провежда анализ,  за да се прецени необходима ли е ревизия на правилата за собственост върху медиите. Стремежът е към

  • защита от медийна  консолидация,
  • насърчаване на разнообразието на медийната собственост,
  • повече местни новини за всички общности и
  • насърчаване на икономическия растеж.

Доколкото развитието на технологиите увеличава възможностите за достъп до новини, има идея за либерализиране на някои правила.

В съобщение на председателя се отбелязва,  че  не всички американци  могат да се възползват от високоскоростен интернет, поради което ревизията в правилата за медийна собственост може да има  различен ефект  за тези, които имат, и за тези, които нямат такъв достъп.

FCC  стига до извода, че  идеята за либерализиране се нуждае от допълнителен анализ и  отлага решението си  до получаване на резултатите от нова оценка на въздействието.

Защо в САЩ  има толкова детайлна регламентация,  както и защо толкова внимателно и на основата на толкова задълбочени анализи се определя регулацията на медийната собственост: въпроси за размисъл.

В България  конкурентният регулатор  пише така:

приема, че целената от концентрацията модернизация при предоставянето на електронни съобщителни услуги, привличането на значителни инвестиции и по-доброто задоволяване на интересите на потребителите в своята цялост имат превес над отрицателното въздействие върху конкуренцията, поради което същата следва да бъде разрешена.

А медийният плурализъм е при  неикономическите ефекти, с които регулаторът не се занимава.

One thought on “САЩ: правилата за медийна собственост

  1. Свободен БГ интеУект says:

    Тесногръдите съдии и ‘регулатори’, така ‘съдят и регулират’! На парче. И на бройка. Разделят и владеят, както им повелява ‘вътрешното ?!? убеждение’. Убедеността си в житейската логика и ‘справедливост са я придобили при назначаването си и евентуално през кариерата си в СОЦа! Тогава, когато ‘… какво там значеше някаква си Личност’!…
    Та регулатори всякакви и народи всякакви. 8″(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s