Съд на ЕС:организации за колективно управление на права и конкуренция

Стана известно решение на Общия съд по дело T-442/08 CISAC/Комисия и др. То частично потвърждава и частично отменя решение на ЕК.

С решение от 16 юли 2008 г.  Комисията забранява на 24 европейски сдружения за колективно управление  да ограничават конкуренцията, по-специално като  забранява:

 • клаузите за членство: клаузи, които ограничават възможността на авторите да избират свободно сдруженията за колективно управление, в които да членуват,
 • клаузите за изключителност: клаузи, които гарантират на всяко сдружение за колективно управление пълна териториална защита на територията, на която е установено, срещу други сдружения за колективно управление по отношение на лицензирането на търговските потребители,
 • съществуващата съгласувана практика, установена между сдруженията за колективно управление на авторски права, чрез която всички дружества за колективно управление ограничават в реципрочните споразумения за представителство правото за лицензиране на техния каталог на територията на другото сдружение за колективно управление по споразумението.

Повечето от засегнатите сдружения и CISAC обжалват решението на Комисията пред Общия  съд. Международната конфедерация на сдруженията на авторите и композиторите (CISAC) е неправителствена организация с нестопанска цел, която представлява сдруженията за колективно управление на авторски права, свързани по-специално с музикалните произведения, в над сто страни.

Общият съд отхвърля жалбите в частта, в която се иска отмяна на решението на Комисията относно клаузите за членство и за изключителност.

Относно последната част, в която се установява съгласуваната практика, Съдът приема, че ЕК не е представила достатъчно доказателства и отменя решението на ЕК.

Tagged

2 thoughts on “Съд на ЕС:организации за колективно управление на права и конкуренция

 1. В тази светлина, доста “странно” звучат текстовете на чл.40б, ал.(4) и (5) от ЗАПСП, които на практика обезсмислят и по този начин ограничават възможността за регистрация на други организации за колективно управление на права. Точно тези текстове и липсата на други регистрирани организации, дават възможност на Профон за своеволия при разпределението и изплащането на дължими възнаграждения. Липсата на ефективен контролен орган за дейността, допълнително усложнява положението на творците спрямо такива организации.

  Явно нашето законодателство трябва да претърпи сериозни промени.

  Като примери за незаконосъобразност на действията на Профон ще посоча :

  УСТАВ на ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ – “ПРОФОН”
  http://prophon.org/files/12mpbStatutePROPHON-proposed%20amendments%20for%20May%202012%20-%20from%20OS%20FINAL%20-%20CLEAR%20texts.pdf

  Средства на ДРУЖЕСТВОТО
  Чл. 37. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост, други вещни права, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, търговски марки и други права и задължения, както и събраните възнаграждения, включително тези по чл.26 от ЗАПСП и лихвите върху тях.
  / В имуществото си Профон включва възнаграждения, които има право само да управлява, т.е. чужди./

  ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ● ПРОФОН ●
  http://prophon.org/files/19mpbDistribution_Regulatives_14_Dec_2011.pdf

  6.1. Разпределението на възнаграждения, получени от ПРОФОН на основание споразумение по чл. 40б, ал. 4 от ЗАПСП за носители на права, членове на друго дружество за колективно управление на права, регистрирано по реда на чл. 40б от ЗАПСП, се извършва от ПРОФОН съобразно разпоредбите на настоящия Правилник за разпределение…

  Член 7. Преди да пристъпи към разпределение, ПРОФОН има право да направи следните удръжки от всички събрани възнаграждения, от всички източници:
  7.1. До 15% за административна издръжка от всички събрани възнаграждения…
  /Разходите за дейността са определени като процент от приходите в нарушение разпоредбата на чл.40, ал.(3) ЗАПСП – “Тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, след като удържат необходимото за своята дейност.”/

  Член 11а. ПРОФОН не разпределя приходи на продуценти-нечленове и изпълнители-нечленове в случаите, когато последните за изразили изрично несъгласието си ПРОФОН да събира и разпределя възнаграждения за тях, получени от ползватели за използването на техен репертоар изцяло или части от техен репертоар (отделни записи, албуми) или съответно са изразили изрично несъгласието си ПРОФОН да събира и разпределя възнаграждения за тях от определени изрично посочени начини на използване.
  / Профон НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПРИХОДИТЕ, но получава такива, въпреки забраната!!!/

  “§ 6. Преди получаване на полагаемата част от възнагражденията, всеки правоимащ в писмена форма декларира, че е запознат с настоящия Правилник за разпределение и е съгласен с него.

  § 7. Всеки правоимащ при получаване на полагаемата част от възнагражденията за сродни права подписва декларация, че е съгласен с така изчислената сума и няма никакви претенции към ПРОФОН и/или негови служители. ”

  П.С. Извинявам се за дългия пост, но положението у нас наистина е много сериозно и спешно е необходимо да се помисли за ефективна форма на контрол над тези организации.
  Този коментар е провокиран от отказ на Профон да изплати събрани възнаграждения за изпълнител-нечлен в нарушение на прата му, при прилагане на двоен стандарт и необосновани изисквания.
  Г-жо Огнянова, надявам се на Ваш коментар по тези нормативно заложени проблеми.
  Благодаря за блога Ви, изключително полезен е!

 2. Редовен читател says:

  ЕС разширява ‘мирогледа’ на ‘овчарите’. Само така!
  И аз благодаря, както предишния постващ тук! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s