Присъединяването на ЕС към Конвенцията за правата на човека

Процедурата, насочена към присъединяването на ЕС към Европейската конвенция  за правата на човека (предвидено в чл.6.2 ДЕС) напредва.

Публикуван е  проект за споразумение от 5 април т.г.

Вече се говори за прилагането на чл.218.11 ДФЕС (искане на предварително становище на Съда на ЕС).

ECHR Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s