TTIP, културното изключение, аудиовизията

Идва TTIP,  Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Новата абревиaтура, за която ще се говори.

Според ЕК основните посоки на преговорите за свободна търговия ЕС – САЩ са договорени. Комисарят Де Гухт информира Европейския парламент.

Има съобщение на работната група на високо равнище, от което  се вижда приблизителен обхват на преговорите.  Включително например  интелектуална собственост.

В Европа някои ръководители на държави вече взеха отношение към TTIP.  Като приема, че подобно споразумение може да е от полза за растежа в ЕС, президентът на Франция изразява позиция, че има въпроси, които не подлежат на преговори.

Такъв въпрос е културното изключение.  Правилата за свободна търговия  не се отнасят до аудиовизията  – изключението е договорено с цел защита на културното многообразие и  културната идентичност и насърчаване на европейските аудиовизуални произведения. Културното изключение позволява на държавите от ЕС да налагат ограничения върху вноса на културни продукти.

Франция  не би желала TTIP да засегне културното изключение   – вж  NYT с цитати.

Комисарят Де Гухт се е произнесъл, че TTIP не застрашава с нищо културния сектор, но в проекта за резолюция на една от комисиите на ЕП от 19 март има изричен текст, че

 споразумението не следва да крие риск за културното и езиковото многообразие на Съюза.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s