Connected TV: Зелена книга на ЕК

Интернет по телевизията, телевизия по интернет:

 Зелена книга на ЕК за подготовката на един напълно интегриран аудиовизуален свят: растеж, творчество и ценности   

Свързаната към интернет телевизия е следващата голяма стъпка в света на творчеството и в цифровия свят.Сближаването между секторите води до по-голям избор на съдържание, но и до проблеми и предизвикателства.

Тази нова реалност вече се обсъжда в  ЕС. Има различни виждания за това как да ѝ отговорим. Със Зелената книга не се предопределят никакви действия, но като последващо действие Комисията може да проучи възможността за регулаторни и политически отговори

Консултация

MEMO/13/371 — Често задавани въпроси

One thought on “Connected TV: Зелена книга на ЕК

  1. Редовен читател says:

    До края на годината, дали ще има ли решения?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s